Nodedig iawn . . . yr un fath â'r Wyl yn Verbier - BBC Radio Cymru, 2012

Gŵyl Gregynog 2015: Chwyldro

Unwaith eto daw cynulleidfa sy'n caru cerddoriaeth o bellteroedd byd i Ŵyl odidog Gregynog sy'n cael ei chynnal yn neuadd ysblennydd Gregynog, ger y Drenewydd, Sir Drefaldwyn, a lleoedd hanesyddol eraill dros Gymru a'r Gororau o 12 i 28 o Fehefin 2015.  Caiff yr Ŵyl hon ei disgrifio fel gem yng nghoron gwyliau cerdd Cymru, a Chwyldro yw ei thema eleni.

 

Enquiries / Ymholiadau

  

post@gregynogfestival.org

 

01686 207100

Print Print | Sitemap
© Gregynog Festival Company Limited

Gregynog Tregynon nr Newtown Powys SY16 3PW